zavřít

Popis filmu

Životopisný film o práci mladého Klementa Gottwalda. Príbeh zachytáva jeho pobyt v Banskej Bystrici, kde redigoval slovenskú komunistickú tlač a pomáhal organizovať komunistické revolučné hnutie.

Ocenenia:

rok: 1984

Cena A. Zápotockého udelená ÚRO k 36. výročiu Víťazného februára "tvorivému kolektívu Slovenského filmu Bratislava vedenému rež. zasl. umelcom Martinom Ťapákom"

Cena za kameru (spolu s filmom Letný strom radosti) Pre tvorcu: Vladimír Ondruš . Na 22. Festival československého filmu - FČSF Banská Bystrica 1984

Cena ZČSDU "kolektívu tvorcov Slovenského filmu za dramaturgickú prípravu filmov, ktoré boli nakrútené v posledných rokoch na Kolibe."
Na 22. Festival československého filmu - FČSF Banská Bystrica 1984

Dlouhý popis