zavřít

Popis filmu

Sovětský umělecký barevný film ze studentského prostředí, natočený podle stejnojmenné divadelní hry L. Geraskinové. Hrdina příběhu Valentin Listovskij, žák desáté třídy, je velmi nadaný chlapec, ale dík svým přednostem duševním a fysickým a tomu, že v něm téměř všichni vidí genia, trpí povýšenosti a přílišným sebevědomím. Valentin přehlíží své spolužáky, jedná povýšeně se svým mladším bratrem i s milou a ke všem dobře míněným radám se jen vysmívá. I své úkoly jako funkcionář výboru komsomolské organisace plní špatně a odmítá jakoukoliv kritiku. Je proto na plenární schůzi ostře kritisován.

Valentin však i k této kritice zaujme povýšenecký a posměvačný postoj. Plenum se rozhodne ho z Komsomolu vyloučit. Pro Valentina toto rozhodnutí znamená velký převrat.. Poznává své chyby a poznávají je i ti, kteří v něm doposud viděli genia, jemuž je vše dovoleno Valentinův otec, někteří profesoři i jeho přítel, tajemník komsomolské organisace Žeňa.

Pozná je i jeho milá Vika a rozejde se s ním. Ve Valentinovi však zvítězí jeho kladné jádro a při projednávání případu krajským výborem je jeho vyloučení změněno na přísnou důtku. Valentin prošel dvojí zkouškou zralosti s úspěchem.