zavřít

Popis filmu

Historická satira realizovaná podľa klasickej poviedky Janka Kalinčiaka "Reštavrácia". Kalinčiak v nej zobrazil rozklad zemianskych stavov v polovici 19. storočia, kedy schudobnelí zemania sa ešte naoko hlásia k starým zásadám zemianskej cti, slávy a hrdinstva. Voľby však ukážu, ako je možné si kúpiť rytierske vlastnosti zemanov.