zavřít

Popis filmu

Během pěti let procestovali tři filmaři celkem čtrnáct zemí, aby mohli společně vyprávět příběh o vodě a lidech. Svůj film promítají ve školách a vesnicích podobných této, jejíž obyvatelé v něm účinkovali a nyní sedí v jeho obecenstvu. Na plátně mohou vidět svůj vztah k vodě, odkud pochází a kudy putuje až k nim. Vidí, že jejich život není jen každodenní dřina, ale že je součástí většího přirozeného cyklu. Méně než jedno procento veškeré vody na naší modré planetě je voda vhodná k pití. Většinu tvoří slaná voda a zbytek sladké vody je buď uložen v polárních ledovcích, anebo se nachází v nedosažitelných hlubinách země. Více než cokoli jiného na světě nezávadná pitná voda a přístup k ní znamenají rozdíl mezi blahobytem a strádáním.