zavřít

Popis filmu

Pětidílný historický seriál zobrazuje Řím za vlády Tiberia, Caliguly, Claudia a Nerona, kdy se v římském impériu a jím ovládaných územích začalo šířit učení Ježíšovo. Na pozadí historických přeměn se odehrává vzrušující milostný příběh dívky z židovské rodiny Sarah a římského vojáka Valeria…

[1] Americký seriál ze starověkého Říma na počátku našeho letopočtu, kdy se v impériu a jím ovládaných územích začalo šířit učení Ježíšovo. Nositeli tohoto nového křesťanského poselství jsou tu především Petr a Šavel, přezvaný Pavel. Jejich učení lásky a odpuštění ostře kontrastuje s expanzivní politikou nenasytného Říma a jeho císařů. Za vlády Tiberia, Caliguly, Claudia a Nerona Řím upadá do naprosté dekadence z moci a blahobytu. Závěrečný ničivý požár města je děsivou a varující apokalypsou…

[2] Druhá část seriálu sleduje osudy stále ještě mocného římského impéria v době, kdy první oddaní následovníci Krista začali šířit jeho učení. Sejanus a jeho rodina jsou zatčení. Caligula zavraždí Tiberia a zaujme jeho místo. Lid je mladým císařem zpočátku nadšen, ale ten brzy ukáže svou pravou tvář, krutou, zvrácenou a šílenou – a pyšný Řím pomalu spěje k neodvratnému zániku. Do křehké krásky Sarah se zamiluje římský voják Valerius, který obdivuje její vytříbené židovské způsoby, tak odlišné od způsobů římského císařského dvora. Caleb se dozvídá o osudu půvabné Sarah i nešťastné Ruth a zatouží po pomstě…

[3] Caleb přichází do gladiátorské školy a nachází tu nové přátele. Mezi adepty školy poznává i půvabnou Corinu. Také pro ni je škola jedinou rodinou, protože ji vlastní otec zavrhl. Petr poznává svou schopnost léčit nemocné, a dokonce i přivést mrtvé k životu. Caligula tyranizuje dvůr svými rozmary, socha císaře má být novým symbolem jeho božství…

[4] Mnozí očekávají, že s nástupem Claudia na císařský dvůr čekají Řím lepší časy. Ten se zatím snaží přesvědčit lid, že není takový blázen, za jakého ho považují, a bojuje se svou vlastní ženou Messalinou. Římská arogance moci vzhledem k provinciím se stupňuje. Caleb poprvé stojí tváří v tvář Valeriovi, Římanovi, který mu ukradl milovanou sestru. Jeho pocity nejsou přátelské. Navíc musí být Sára kvůli sňatku podrobena zkoušce, která má prokázat, že se zřekla své víry. Pavel zatím dál šíří poselství o zrodu Spasitele a křtí jeho jménem ve „vodě života“.

[5] V závěrečné části sledujeme pomalý úpadek římského impéria pod vládou císaře Nerona, lidsky pokřiveného neomezeného vládce, který svými rozmary týrá Řím i své nejbližší. Jeho duchovní učitel Seneca již nechce mít s tímto způsobem vlády nic společného a odchází z upadajícího světa, aby zachránil svou duši. I Neronova matka, císařovna Agrippina, poznává dosah synovy zvrácené lásky. O to blíže je císaři Tigellinus, jemuž našeptává sám ďábel. Zatím se Sára v odloučení od Valeria stará o malou Ruth a Šavel je donucen veřejně obhajovat své učení.