zavřít

Popis filmu

Rumunský celovečerní film z hornického prostředí. Brigáda mladého novátora Jonuce pracuje podle sovětských zkušeností a uplatňuje cyklickou methodu. Nepřátelé se snaží velké výsledky uplatňování sovětských method zdiskreditovat. Proto vyměňují značky brigád na vozících vytěženého uhlí ve prospěch Jonucovy brigády. Podaří se dokázat, že tu nejde jen o krádež značek, ale o provokaci; původce však není vypátrán. Jonuc navrhl nový typ nakladače. Inženýr Panait jej neschválil, protože na něm shledal několik drobných nedokonalostí. Na výrobní poradě je však názor inž. Panaita potlačen. Na Jonucově porubu bylo třeba zastavit těžbu, protože brigáda narazila na kámen. Inž. Panait zničil staré mapy dolu, které mohly přivést k objevu nového ložiska. Bohatě ložisko je však přece objeveno a je na něm nasazen Jonucův nakladač. Inž. Panait ve snaze znemožnit tento velký úspěch připraví výbuch důlního plynu, který Jonucovu brigádu zasype. Brigáda je však zachráněna a inž. Panait odhalen jako nebezpečný záškodník.