zavřít
upravit profil

In America

Nový domov. Nový život. Viděno očima, kterým nic neunikne.

drama, romantický

Popis filmu

Očima jedenáctileté Christy (Sarah Bolger) je vyprávěn příběh její irské rodinky, která přijela hledat ob?ivu i novou budoucnost - In America. Christy a její mlad?í sestřičce Ariel (hraje ji skutečná sestra Sarah - Emma Bolger) se Amerika zdá přita?livá a kouzelná, zdá se jim, ?e je zde v?echno uskutečnitelné. Setkání s realitou není tak magické. Rodiče tě?ko hledají práci, vidí i nevábné prostředí Harlemu, kde se museli levně ubytovat, plného fe?áků a transvestitů. Přesto je to prostředí, kde o?ijí sousedské vztahy a rodina mů?e budovat nový domov. Na světové premiéře v Torontu v roce 2002 si získal srdce publika film In America re?iséra a velkého vypravěče Jima Sheridana (např. Ve jménu otce), dvojnásobného dr?itele Oscara (a 13x nominovaného). Na základě vlastních zku?eností a s podporou svých dvou dcer, které se podílely na scénáři, přenesl na plátno mimořádně emocionální příběh irské rodiny, která přijela hledat nový ?ivot v New Yorku. Filmové vyprávění vze?lé z jednoduchého základu doslova zvedlo na konci filmu obecenstvo v Torontu ze ?idlí k dlouhému aplausu. Zvlá?tní sympatie si získaly filmové i skutečné sestry Sarah a Emma Bolger. Film o strastiplné cestě herce Johnnyho, jeho? povolání získává v putování za ob?ivou a uplatněním zcela jiné dimenze, a dal?ích členů jeho rodinky, která ?la za svým snem a v drsné realitě objevuje humor, citové zázemí a nové, poněkud výstřední přátele, přichází i do na?ich kin předat poselství o lidské sounále?itosti.