zavřít

Popis filmu

Český umělecký film o historickém dvacátém roku, vytvořený s použitím motivů stejnojmenného románu národního umělce Ivana Olbrachta. Na osudu dvou proletářských milenců, služtičky Anny a dělníka Toníka Krouského, promítl autor filmu Karel Steklý celé široké historické pozadí dvacátého roku, kdy naše dělnická třída, stržena sovětským příkladem, chtěla i u nás svrhnout kapitalismus a nastolit vládu lidu.

Ale oportunistické vedení sociální demokracie zradilo zájmy dělnické třídy a předalo vládu rakušáckým byrokratům, kteří revoluční hnutí násilím potlačili. Ale dělníci, ač nedosáhli svého cíle, vyšli z boje vítězně, neboť právě tehdy vzniká Komunistická strana Československa, záruka budoucího vítězství a uskutečnění idejí socialismu.