zavřít

Popis filmu

Phillippe de Plessis-Belliéres, druhý manžel Angeliky, je jako králův maršál těžce raněn v bitvě. Umírající se vyznává králi, že je jeho smrt úmysl, neboť dobře ví o králově vášni k Angelice a mezi oddaností k panovníkovi a láskou k milované ženě nenalezl východiska. Podruhé ovdovělou Angeliku král povolává ke dvoru a pověřuje jí obtížným diplomatickým úkolem: má za každou cenu přesvědčit perského vyslance k podpisu smlouvy s Francií. Bachtiary bej chce však Angeliku získat do svého harému.

V posledním okamžiku ji zachrání králův švagr, kníže Rákoczi. Král zuří nad zmařenou smlouvou a v hněvu Angelice prozradí, že se Peyracovi podařilo z vězení uniknout. Ujišťuje ji však, že její bývalý manžel na útěku přesto zahynul. Angelika mu ale nevěří a vydává se po stopách své první a jediné velké lásky...